Pythontr

husonet | Tarih: 10.07.2015

Android Drop Drown

Android Drop Drown seçim örneği

values/strings.xml


	<string name="kan_gurubu">Kan grubu seçiniz</string>
<string-array name="kan_grubu_dizi">
<item>AB+</item>
<item>A+</item>
<item>B+</item>
<item>0+</item>
<item>0-</item>
<item>B-</item>
<item>A-</item>
<item>AB-</item>
</string-array>

{reklam}

layout/xx.xml


   <Spinner
android:id="@+id/edtKanGrubu"
android:layout_width="fill_parent"
android:layout_height="wrap_content"
android:layout_marginLeft="10dp"
android:layout_marginRight="10dp"
android:hint="@string/bilgilerim_kan_grubu"
android:entries="@array/kan_grubu_dizi"
android:prompt="@string/kan_gurubu" />

Kullanılacak değişkenin tanımlanması


		private Spinner edtKanGrubu;

Program açıldığında blood_type indexini almamız için gerekli atama işlemi


		edtKanGrubu = (Spinner)findViewById(R.id.edtKanGrubu);
switch(PreferencesDao.getValue(BLOOD_TYPE)){
case "AB" :blood_type = 0; break;
case "A+" :blood_type = 1; break;
case "B+" :blood_type = 2; break;
case "0+" :blood_type = 3; break;
case "0-" :blood_type = 4; break;
case "B-" :blood_type = 5; break;
case "A-" :blood_type = 6; break;
case "AB-":blood_type = 7; break;
}

Db iden gelen kayıt eşleşiyor.


		edtKanGrubu.setSelection(blood_type);

Seçili kaydın değeri alma işlemi


		String kanGrubu = edtKanGrubu.getSelectedItem().toString();