Pythontr

husonet | Tarih: 18.08.2014

Android SearchView Renklendirmesi Nasıl Yapılır?

SearchView Background, Hint, Text Renklendirmesi

Android SearchView bileşeninde Background 'Arka Plan', Hint ve Text renklendirmesi için aşağıdaki kodu uygulayabilirsiniz.

[code java] SearchView edSearch = (SearchView) findViewById(R.id.edSearch);

//edSearch.setOnClickListener(this);
//edSearch.setOnQueryTextListener(this);

edSearch.setQueryHint(Html.fromHtml("<font color = "+Color.LTGRAY+">Yük No...</font>"));
edSearch.setBackgroundColor(Color.rgb(74, 105, 165));

// edSearch.setIconifiedByDefault(true);

// Renklendirme
int id = edSearch.getContext()
.getResources()
.getIdentifier("android:id/search_src_text", null, null);
TextView textView = (TextView) edSearch.findViewById(id);
textView.setTextColor(Color.LTGRAY);[/code]