Pythontr

husonet | Tarih: 31.08.2015

Android Timer Kullanımı, Timer Nedir?

Timer Nedir? Android'te Timer ve TimerTask kullanımı hakkında bilgiler.

Timer belirlenen işlemi yada işlemleri, belirlenen zaman aralıklarıyla çalıştırmamıza olanak sağlar. Bu yazımda anlaşılması için basit bir örnekleme yapacağım.
Timer nesnesinin tanımlanması
	private Timer timer = new Timer();

Task clası
	class firstTask extends TimerTask {
@Override
public void run() {
main.this.runOnUiThread(new Runnable() {
@Override
public void run() {
calistirilacakFonksiyon();

}
});
}
};

Timer nesnesinin kullanımı
    	timer = new Timer();
timer.schedule(new firstTask(), 0, 1000);

'0' yazan parametre işlemin ne kadar süre (milisaniye) sonra başlatılacağını, '1000' yazan parametre ise ne kadar aralıklarla tekrarlanacağını belirtir.