Pythontr

husonet | Tarih: 09.09.2011

apache durumunu inceleme ExtendedStatus modulunu açmak

Selamun Aleykum,

Modül Kurulumu Kontrol Edelim
a2enmod status


virtual host dosyamızı aşağıdaki satırları ilave edelim
vim /etc/apache2/sites-available/default
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from localhost
</Location>


ExtendedStatus status dosyası oluşturalım
vim /etc/apache2/conf.d/extendedstatus
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#
ExtendedStatus On


Apache restart edelim
apache2ctl restart
#yada
/etc/imit.d/apache2


Konsoldan izlemek için lynx kuralım
aptitude install lynx


ve Çalıştıralım
lynx http://localhost/server-status