Pythontr

husonet | Tarih: 30.10.2011

apache geoip kurulumu

Selamun Aleykum,

Geoip gelen ziyaretcilerin hangi ülkeden hangi şehirden ve hangi lokasyondan geldiğini bulmamızı sağlar.

Kurulumu

aptitude install install libapache2-mod-geoip php5-geoip
vim /etc/apache2/mods-available/geoip.conf
<IfModule mod_geoip.c>
GeoIPEnable On
GeoIPDBFile /usr/share/GeoIP/GeoIP.dat
</IfModule>

/etc/init.d/apache2 restart

vim /var/www/geoiptest.php
<html>
<body>
<?php
$country_name = apache_note("GEOIP_COUNTRY_NAME");
print "Country: " . $country_name;
?>
</body>
</html>