Pythontr

husonet | Tarih: 06.03.2015

ASP inttostr, strtoint ve strtofloat işlemi

ASP string ve integer değerlerin dönüşüm işlemlerinin yapılması

Karşılaştırma ve aritmetik işlemlerde sıklıkla kullanılımı yapılır.


String bir değişkenin Integer bir değere dönüştürülmesi.


<%
str = "123"
i = CINT(str)
%>

Integer bir değişkenin String bir değere dönüştürülmesi.


<%
i = 123
str = CSTR(i)
%>

String bir değişkenin Double bir değere dönüştürülmesi.


<%
str = "123"
i = CDBL(str)
%>