Pythontr

husonet | Tarih: 06.05.2015

asp listview butona tıklayınca değer göndermek

asp listview kullanırken butonla nasıl değer gönderme işlemleri yapılmaktadır?

Asp listviewlerinde her butonun altında unique değerler göndermek isteyebiliriz fakat masterpage de tanımladığımız form bütün sayfadaki değerleri göndereceği için hidden elementlerinde tanımladığımız bütün değerler forma post edilecektir. Bu durumda bizim talep ettiğimiz değer yerine tüm listedeki değerler gönderilecektir. Bu tip durumların önüne geçebilmek için asp:Button tagı içinde CommandArgument içinde almak istediğimiz değeri post edebiliriz.


{reklam}
ADIM 1: Asp Button tagının oluşturulması
 <asp:Button runat="server" CommandArgument='<%#Eval["ID"]%>'/>

ADIM 2: Tıklanan butonun sender objesi üzerinden Alınması
 protected void templateButton_OnClick(object sender, EventArgs e)
{
Button myButton = (Button)sender;

ADIM 3: Aspx.cs sayfasından post edilen değerin alınması
 int i = Convert.ToInt32(myButton.CommandArgument.ToString());

Bu tip kullanım ile çok rahat listview üzerinden değer taşıyabiliriz.