Pythontr

husonet | Tarih: 13.08.2015

Asp.Net Datasource ile Bağlı DropDownList'e Default Değer Olan Seçiniz Eklemek

Bilgileri veritabanından çeken dropdownliste

Dropdownlistin içine seçiniz default değerini eklemek için

AppendDataBoundItems="true"
ifadesini DropdownListin içerisinde ekleyiniz ve ListItem'a seçiniz yazdırınız<asp:DropDownList ID="ddlKime" runat="server" AppendDataBoundItems="true" DataSourceID="sdsKime" DataValueField="ID" DataTextField="EMAIL">
<asp:ListItem Value="" >Seçiniz</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>