Pythontr

husonet | Tarih: 28.07.2016

Asp.net Repeater Kullanımı

Asp.net ile aspx sayfalarında listeleme yaparken kullanılan Repeater kullanımının basit bir örneği

Asp.net teknolojisi ile oldukça sık kullanılan veri çekme 'Listeleme' yöntemlerinden biride Repeater kullanımıdır. Oldukça basit olan bu yöntem html kodlarına karıştığı zaman farkedilmesi zor olabiliyor. Mantığını anlamanız için basit bir şekilde örneklemeye çalışacağım.


Repeater oluşturmak için asp:Repeater tagı ile başlayıp işleyeceğimiz kısmın sonuna geldiğimiz zamanda yine aynı tagla ile sonlandırmamız gerekmektedir.


           <asp:Repeater ID="rptMesajSayisi" runat="server" DataSourceID="dsMesajSayisi" Visible="true">
<ItemTemplate>
<span><a href="posta-kutusu.html">POSTA KUTUSU<span class="badge"><%#Eval("adet")%></span>
</ItemTemplate>
</asp:Repeater>

Bu kısımda da veri çekeceğimiz sql imizi oluşturarak işleme koyuyoruz.


        <asp:SqlDataSource ID="dsMesajSayisi" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:DefaultConnection %>" SelectCommand="select COUNT(mesaj.ID)AS adet from mesaj mesaj.ALICI_ID=@uid HAVING COUNT(mesaj.ID) > 0 ">  
<SelectParameters>
<asp:SessionParameter Name="uid" SessionField="uid" Type="String" />
</SelectParameters>
</asp:SqlDataSource>

Bu kısımda <asp:SessionParameter Name="uid" SessionField="uid" Type="String" /> daha önce oluşturulan session üzerinden sql şartında yer alan uid parametresini oluşturmuş oluyoruz.