Pythontr

husonet | Tarih: 26.05.2015

Aspx.cs sayfasında alert kullanımı

C# ile .cs sayfası içerisinde alert nasıl kullanılır

C# ile kodlama yaparken .cs sayfası içinden aşağıdaki tek satır kod ile kullanıcıya uyarı gönderebiliriz.
 Page.ClientScript.RegisterStartupScript(this.GetType(), "", "alert('uyarı mesajınız.')", true);