Pythontr

husonet | Tarih: 15.01.2012

awstats kurulumu, birden fazla log dosyasını merge etme, nginx apache merge

Selamun Aleykum,

Bu notlarımda awstats kurulumu işleyeceğim ve birden fazla log dosyasını merge edeceğiz.

Kurulum için gerekli paketler ve kurulum işlemi

aptitude install awstats
aptitude install libgeo-ip-perl libgeoip1 geoip-database


Awstats yönlendirmesi için html
vim /home/www/awstats/index.html
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta HTTP-EQUIV="REFRESH" content="0; url=/cgi-bin/awstats.pl">
</head>
<body>
<a href="/cgi-bin/awstats.pl">awstats</a>
</html>


Apache2 Konfigürasyon Ayarlari
vim /etc/apache2/sites-available/default
# awstats
Alias /awstats "/var/www/awstats"
ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
<Directory "/usr/lib/cgi-bin">
AllowOverride None
Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>

# awstats icin parola gerekiyor
<FilesMatch "awstats.pl">
AuthName "Guvenli Giris"
AuthType Basic
AuthUserFile /var/www/htpassizleme
require valid-user
</FilesMatch>

# awstats icon
Alias /awstats-icon/ /usr/share/awstats/icon/
<Directory /usr/share/awstats/icon>
Options None
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>


Nginix Kongigürasyon Ayarlari resim ve iconları cachlememesi için
vim /etc/nginx/sites-enabled/default
# /awstats-icon/
location ~ ^/awstats-icon/(.*)$ {
alias /usr/share/awstats/icon/$1;
access_log off;
expires 30d;
}


Çalıştırmak için
/usr/bin/perl /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -update -config=www.mysite.com 


MergeLog kullanarak merge etmek isterseniz gerçi buna gerek yok AWSTATS ın içinde merge edecek betik var.
Merge işlemi için SSH yapılandırmak istemiyorsanız
/usr/bin/mergelog /var/log/apache2/access.log /var/log/nginx/access.log > /var/log/apache_nginx_merge.log


Birden fazla merge edilecek log dosyanız varsa...

Merge ssh ayarlari sh doyası oluşturalım
vim /home/www/awstats/awstats_merge.sh
#!/bin/bash
MERGE="/usr/share/awstats/tools/logresolvemerge.pl"
DIR="/home/www/awstats"
LOG_APACHE="/var/log/apache2/access.log"
LOG_NGINX="/var/log/nginx/access.log"

cp $LOG_APACHE $DIR/access_apache.log
cp $LOG_NGINX $DIR/access_nginx.log
$MERGE $DIR/access_apache.log $DIR/access_nginx.log >$DIR/access_merged.log.tmp
mv $DIR/access_merged.log.tmp $DIR/access_merged.log


Cron dosyamız süreleri kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
crontab -e
25 * * * * sh /home/www/awstats/awstats_merge.sh >/dev/null 2>&1
30 * * * * /usr/bin/perl /usr/lib/cgi-bin/awstats.pl -update -config=www.mysite.com


awstats konfigürasyon dosyamızda yapılması gerekenler
 vim /etc/awstats/awstats.conf
LogFile="/home/www/awstats/access_merged.log"
SiteDomain="mysite.com"
LogFormat=1
HostAliases="www.mysite.com localhost 127.0.0.1"
DNSLookup=0
LoadPlugin="geoip GEOIP_STANDARD /usr/share/GeoIP/GeoIP.dat"
Lang="en"