Pythontr

husonet | Tarih: 14.05.2016

Bash script döngü

Bash script ile döngü kurulması ve filitrelenmiş dosyaların başka sunucuya gönderilmesi.

Bugün kurguladığım senaryo bir klasör içindeki jpg dosyalarını başka bir sunucuya aktarma işleminin yapılmasıydı. Bunu en pratik yolla nasıl çözeceğimi düşünürken aklıma Bash script yazarak bu işi çözümleyebileceğimdi. Öncelikle jpg uzantılı dosyaları listeleyip ardında tek tek diğer sunucuya gönderip gönderme işlemi bittikten sonrada silme işlemi yaptım ve gözlemlediğim kadarıylada gayet sağlıklı çalışıyor umarım sizinde işinize yarar.


#!/bin/bash

host="xxxx"

kullanici="pythontr"
sifre="xxxx"
port=22
path="/home/www/xxx/img/"

cd $path
ls *.jpg| while read line
do
dir_path=$(echo $line | awk -F',' '{print $1}');
# echo $dir_path;
sshpass -p "$sifre" scp -P $port "$path$dir_path" "$kullanici@$host:$path";
echo $path$dir_path
rm $path$dir_path
done