Pythontr

husonet | Tarih: 08.12.2014

bug xdg-desktop-menu

xdg-desktop-menu: No writable system menu directory found

Paket kurulum aşamasında "xdg-desktop-menu: No writable system menu directory found" açıklamada hata alıyorsanız, oluşan hatayı gidermek için aşağıdaki klasör oluşturma işlemini yapabilirsiniz.

mkdir /usr/share/desktop-directories/