Pythontr

husonet | Tarih: 14.08.2015

Butona Tıklayınca Sayfa Yenilenmesin

Asp.NET buton click olduğunda sayfanın yenilenmemesi

Eğer butona tıkladığınızda sayfanın yenilenmemesini istiyorsanız buton yerine html input elementi ekleyerek bu elementin type'ını da button yapabilirsiniz bu durumda tıklansa bile sayfa yenilenmeyecektir. Aşağıda butona tıklayınca taba tıklamış gibi tabın değişmesini sağlayan javascript örneği mevcut burada sayfa yenilenmesin diye html input elementi ile buton oluşturulmuştur.


<script>
function Click() {
// a_id id degeri olan a tagının click olmasını sağladık
var button = document.getElementById('a_id');
button.click();
}
</script>
<li style="width: 20%;" <% if (tabmenu == "bilgilerim") Response.Write("class='active'");%> >
<a id="a_id" href="#bilgiler" data-toggle="tab"><strong>Bilgiler</strong>

<input type="button" value=">>" onclick="Click();" class="btn btn-primary pull-right" id="btnClick" />