Pythontr

husonet | Tarih: 05.01.2011

bz2 arşiv dosyasını nasıl açarız

bzip2 dosyasını aşağıda verdiğimiz örnek te açabilirsiniz.

bzip2 -cd file.tar.bz2 | tar xvf -
#yada
bzcat file.tar.bz2 | tar xvf -