Pythontr

husonet | Tarih: 30.05.2016

c# dili, asp.net mail gönderimi

Asp.net için hazırlanmış olan classımızı rahatlıkla kodlarınıza ekleyip kullanabilirsiniz.

Bu hazırlamış olduğumuz örneğimizi rahatlıkla kodlarınız için kullanabilirsiniz. Asp.net için hazırlanan bu örnek sayesinde daha okunaklı bir şekilde kodlarınız içinden mail gönderimi yapabileceksiniz. Örneğimiz c# programlama dili ile hazırlanmıştır.


Kullanım şekli

String Subject = "xxxx- '" + sirket + "' Adlı Başvuru Hakkında";
String Body = "<div>"
+ "<p>Sayın " + ad + " " + soyad + ",</p><br />"
+ "<p>Kaydınız onaylanmıştır ve ön incelemeye alınmıştır. En geç 3 işgünü içerisinde ön inceleme sonucuyla ilgili tarafınıza geri dönüş yapılacaktır.</p><br />"
+ "</div>";

EPosta ep = new EPosta(eposta, Subject, Body);
ep.EPostaGonder();


using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Mail;
using System.Web;

public class EPosta
{
private String HOST = "mail.xxx.com";
private String MAIL_KULLANICI = "info@xxx.com";
private String MAIL_SIFRE = "xxxxxx";
private String GONDEREN = "info@xxx.com";

private String ALICI = null;
private String SUBJECT = null;
private String BODY = null;

public EPosta(String sEposta, String sSubject, String sBody)
{
if (sEposta != null)
ALICI = sEposta;
if (sSubject != null)
SUBJECT = sSubject;
if (sBody != null)
BODY = sBody;
}

public String EPostaGonder(String sBasari="", String sHata="")
{
String result = "";
try
{
SmtpClient client = new SmtpClient();
MailMessage mailgonder = new MailMessage();
mailgonder.To.Add(ALICI); //mail göndermek istediğiniz herhangi bir hesap
mailgonder.From = new MailAddress("info@boranyazilim.com");
mailgonder.Subject = SUBJECT;
mailgonder.IsBodyHtml = true; // html içerik gönderiyorsanız true düz metin ise false olacaktır.
mailgonder.Body = BODY;
NetworkCredential guvenlik = new NetworkCredential(MAIL_KULLANICI, MAIL_SIFRE);
client.Credentials = guvenlik;
client.Port = 587; // mail gönderim portunuz. Sunucunuza göre değişiklik gösterebilir
// client.Host = "smtp.gmail.com";// mail sunucunuz
client.Host = HOST;// mail sunucunuz
client.EnableSsl = false; // ssl aktif ise true değilse false
client.Send(mailgonder);
result = sBasari;
}
catch (Exception e)
{
result = sHata + " " + e.ToString();
}
return result;

}

}

İlgili Konular
[list=https://www.pythontr.com/makale/c-ile-office-365-mail-gonderimi-663]Office 365 üzerinden mail gönderimi[/list]