Pythontr

husonet | Tarih: 03.12.2016

C++ reverse fonksiyonu

C++ reverse fonksiyonu nasıl yazılır?

C++ dili ile yazılan string değerin tersini döndüren fonksiyon aşağıdaki şekildedir.#include<stdio.h>
int main(){
char str[50];
char rev[50];
int i=-1,j=0;

printf("Enter any string : ");
scanf("%s",str);

while(str[++i]!='\0');

printf("%s",str);
while(i>=0)
rev[j++] = str[--i];

rev[j]='\0';

printf("Reverse of string is : %s",rev);

return 0;
}

Kolay gelsin.