Pythontr

husonet | Tarih: 26.01.2017

C# web uygulaması hangi tarayıcıda çalışmaktadır?

C# da web uygulamasının çalıştığı platformu bulmak.

Aşağıdakş satırlarla C# ile yapılan web uygulamasının hangi browserda çalıştığını ve buna göre ayrlama yapmamızı sağlayan satırlardır.System.Web.HttpBrowserCapabilities browser = Request.Browser;
string s = "Browser Capabilities\n"
+ "Type = " + browser.Type + "\n"
+ "Name = " + browser.Browser + "\n"
+ "Version = " + browser.Version + "\n"
+ "Major Version = " + browser.MajorVersion + "\n"
+ "Minor Version = " + browser.MinorVersion + "\n"
+ "Platform = " + browser.Platform + "\n"
+ "Is Beta = " + browser.Beta + "\n"
+ "Is Crawler = " + browser.Crawler + "\n"
+ "Is AOL = " + browser.AOL + "\n"
+ "Is Win16 = " + browser.Win16 + "\n"
+ "Is Win32 = " + browser.Win32 + "\n"
+ "Supports Frames = " + browser.Frames + "\n"
+ "Supports Tables = " + browser.Tables + "\n"
+ "Supports Cookies = " + browser.Cookies + "\n"
+ "Supports VBScript = " + browser.VBScript + "\n"
+ "Supports JavaScript = " +
browser.EcmaScriptVersion.ToString() + "\n"
+ "Supports Java Applets = " + browser.JavaApplets + "\n"
+ "Supports ActiveX Controls = " + browser.ActiveXControls
+ "\n"
+ "Supports JavaScript Version = " +
browser["JavaScriptVersion"] + "\n";