Pythontr

husonet | Tarih: 31.05.2015

Cassandra csql auto increment kullanımı

Apache Cassandra csql auto increment değer oluşturma yöntemi

ID leri tutacağımız bir tabloyu aşağıdaki şekilde oluşturabiliriz.


cqlsh:www_data> CREATE TABLE ids (   ID_ADI varchar,   SONRAKI_ID counter,   PRIMARY KEY (ID_ADI) );

Daha önceden oluşturduğumuz Yönetici tablomuz için auto incremet verisini hazırlayalım.


cqlsh:www_data> UPDATE ids
SET SONRAKI_ID = SONRAKI_ID + 1
WHERE ID_ADI = 'yonetici';

{reklam}

Bu update işlemi counter alana sahip olduğu için direkt çalışacaktır. Where şartına uygun bir kayıt bulamazsa bunu otomatik olarak insert edecektir. Zaten counter veri tipine sahip bir alan olduğu içinde insert işlemi uyarı verecektir.


Tablomuza bakalım.
SELECT * FROM ids ;

ID_ADI | SONRAKI_ID
----------+---------
yonetici | 1

Bu kaydı kullanımda almak için sıradaki işlemimiz.


SELECT SONRAKI_ID
FROM ids
WHERE ID_ADI = 'yonetici'

Dönen değeride insert yapacağımız tabloya ekleyerek işlemimizi tamamlayabiliriz.