Pythontr

husonet | Tarih: 19.03.2014

CD İmage ISO Dosyası Nasıl Oluşturulur?

Komut Satırından ISO İmage Oluşturulması

cd imajı oluşturur
umount /dev/cdrom
dd if=/dev/cdrom of=image.iso

Dosya İşlemleri

Gerekli paketler
apt-get install genisoimage

Klasörün imaj dosyasının oluşturulması
genisoimage -o output_image.iso directory_name

Birden fazla dosyanın imajını almak için
genisoimage -o output_image.iso file1 file2 file3

-R, Rock Ridge parametresi kullanarak mülkiyet ve izin kayıtları korumak uzun dosya isimleri etkinleştirmek ve sembolik bağlantılar ve cihaz dosyaları desteklemek için kullanabilirsiniz.
genisoimage -R -o output_image.iso file1 file2 file3