Pythontr

husonet | Tarih: 13.01.2015

Codeigniter mp4 dosyalarını upload için ayarlama

Mp4 formatlı video dosyaları upload edilmesi için sistemin yapılandırılması nasıl yapılır?

Yapılandırma Argümanları
Eğer mp4 dosyalarını upload edebilmek istiyorsanız aşağıdaki ayar dosyalarında değişiklik yapmalıyız.
Not: php.ini dosyanızda upload max ve post max değerlerini ayarlamayı unutmayın.


Dosya yükleme işleminizi yaptığınız fonksiyon içinda aşağıdaki tanımları yapmalısınız.


$config['allowed_types'] = 'gif|jpg|png|mp4';   // Dosya tiplerini belirliyoruz
$config['max_size'] = '1000000000000000'; // Upload işlemi sırasındaki max_size ı belirliyoruz.

Sonraki adım olarak mp4 dosyaları için mime type kısmını ayarlıyoruz.


vim /application/config/mimes.php

$mime dizini içerisine aşağıdaki satırı ekliyoruz.


'mp4' => 'video/mp4',

Ayarlama kısmımız bu kadar şimdi form üzerinden upload işlemine devam edebiliriz.