Pythontr

husonet | Tarih: 03.06.2015

CollectionPager Kullanımı

Listview verilerini collectionpager ile sayfalamak

Öncelikle bu sınıfın collectionpager.dll i indirilmelidir. Collectionpager veritabanından çekilen verileri sayfalamak için kullanılır.CollectionPager.dll dosyasını Toolbox içerisinde herhangi bir taba sağ tıklayarak veya yeni bir tab açarak Choose Items sekmesini seçip açılan pencereden collection.dll dosyamızı ekliyoruz ve sayfalamayı nerede yapmak istiyorsak o alana collectionpagerı koyuyoruz.


<%@ Register Assembly="CollectionPager" Namespace="SiteUtils" TagPrefix="cc1" %>
<cc1:CollectionPager ID="CollectionPager1" runat="server" ShowPageNumbers="True"
LabelText="Sayfa" PageSize="5" NextText=">>" LastText="Son" BackText="<<"
FirstText="İlk" ResultsFormat="" ShowLabel="False"
BackNextLocation="Split" HideOnSinglePage="True" MaxPages="10000000"
PageNumbersDisplay="Numbers" PageNumberStyle=" "
ShowFirstLast="False" UseSlider="True" BackNextLinkSeparator="."
PagingMode="PostBack">

{reklam}

Daha sonra aşağıda olduğu gibi Listview içine .cs sayfasında verileri çekiyoruz.


DataTable dt3 = new DataTable();
SqlDataAdapter da3 = new SqlDataAdapter("buraya select cümleciği gelecek", conn);
da3.Fill(dt3);
ListView1.DataSource = dt3;
CollectionPager1.DataSource = dt3.DefaultView;
CollectionPager1.BindToControl = ListView1;
ListView1.DataSource = CollectionPager1.DataSourcePaged;

CollectionPager1 içerisindeki PageSize özelliği 5 olduğu için her 5 veride bir sayfalama işlemi yapılacaktır.


Siz istediğiniz gibi üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.