Pythontr

husonet | Tarih: 23.05.2014

DB_VERSION_MISMATCH: Database environment version mismatch Hatası

error: cannot open Packages database in /root/.rpmdb
error: db5 error(-30969) from dbenv->open: DB_VERSION_MISMATCH: Database environment version mismatch
error: cannot open Packages index using db5 - (-30969)
error: cannot open Packages database in /root/.rpmdb
error: db5 error(-30969) from dbenv->open: DB_VERSION_MISMATCH: Database environment version mismatch
error: cannot open Packages index using db5 - (-30969)
error: cannot open Packages database in /root/.rpmdb


Yukarıdaki gibi bir hata almamak için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz.
rpm --rebuilddb -v