Pythontr

husonet | Tarih: 11.03.2012

Debian dosya paylaşımı

Debian dosya paylaşımı, samba kurulum notları

Samba Notları

Paketler

  • samba -> sunucu
  • samba-common-bin -> smbpasswd gibi bazı samba komutlarının çalışması için
  • smbclient -> samba istemci
  • smbfs -> samba paylaşımlarını mount edebilmek için


Kurulum
aptitude update && aptitude full-upgrade


Kullanıcı eklemek için

Kullanıcı ekleme linux hesabı üzerinden oluyor fakat parolasını bağımsız olarak kullanıyoruz.
  	adduser --no-create-home --shell /bin/false --disabled-password kullanici
smbpasswd -a kullanici

# bütün Samba kullanıcı klasörleri, aynı noktada toplanabilir
mkdir -p /home/data/sambadata/kullanici
chown kullanici: /home/data/sambadata/kullanici


Kullanıcı silmek için
	smbpasswd -x kullanici


Kullanici parolasını değiştirmek için
	smbpasswd kullanici


Kullanıcı için paylaşım oluşturmak için
	vim /etc/samba/smb.conf

[kullanici_paylasim_adi]
path = /home/data/sambadata/kullanici
valid users = kullanici, yetkili1, yetkili2
write list = kullanici
read list = yetkili1, yetkili2
writeable = yes
create mask = 0744
directory mask = 0755


Samba paylaşımlarına smbclient ile erişim, kontro içinl
paylaşımları listelemek için
	smbclient -U kullanici -L localhost


paylaşımlara erişim için
	smbclient -U kullanici //localhost/paylasim_adismbclient üzerinden klasör ve dosya gönderim örneği
Sadece Dosya Paylaşımı
smbclient -U xxxx //localhost/xxxx -c 'cd /home/boran/scripts/rrr;put test.txt'

Dosya ve Klasör Paylaşımı
smbclient //servername/share -A /home/husonet/.smbclient -c "cd backup; lcd /home/husonet/files; prompt; recurse; mput *; exit;"

mount
	mkdir -p /home/husonet/samba/samba1

vim /home/husonet/samba/samba1.crt
username=husonet
password=parola

chmod 600 /home/husonet/samba/samba1.crt
vim .smbcredentials
username=pythontr
password=*****

# root olarak
mount -t cifs -o credentials=/home/pythontr/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.100.7.100/pythontr /mnt/backup
chmod 600 /home/husonet/samba/smbcredentials


# fstab üzerinden yapmak için
//10.100.7.100/pythontr /mnt/backup cifs credentials=/home/pythontr/.smbcredentials,iocharset=utf8,gid=1000,uid=1000,file_mode=0777,dir_mode=0777,sec=ntlm 0 0

WINS sunucu
Windows makine isimlerini tutan sunucu ayarlari
Her ağda sadece 1 tane olması lazım
DHCP sunucu da bu makinede ise netbios-name-servers IP'si olarak bu makinenin IP'si dağıtılacak

	vim /etc/samba/smb.conf
wins support = yes

vim /etc/dhcp3/dhcpd.conf
option netbios-name-servers 192.168.1.1;


Performans
	vim /etc/samba/smb.conf
socket options = TCP_NODELAY


Not: Shorewall firewall için ayarlar
vim /etc/shorewall/rules
ACCEPT		loc	fw	icmp	8
ACCEPT loc fw udp 137:138
ACCEPT loc fw tcp 139,445