Pythontr

husonet | Tarih: 29.12.2010

debian network ayarları, ubuntu network ayarları

Debian'a birden fazla ip eklemek ve ayrıca, Network managerden performans alamadıysanız yada çalışmasında sıkıntı yaşıyorsunuz bu makale tam size göre.
Bu yaptığımız ayarlama debian ve ubuntu için geçerlidir.
#ubuntu kullanıcıları
aptitude purge network-manager


vim /etc/network/interfaces


#allow-hotplug eth0
auto lo
iface lo inet loopback


auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.10.18.80
netmask 255.255.255.0
network 10.10.18.0
broadcast 10.10.18.255
gateway 10.10.18.1
# dns-* options are implemented by the resolvconf package, if installed
dns-nameservers 208.67.222.222 208.67.220.220
dns-search gnu.loc

#aynı ethernete farklı bir ipiden ulaşmak istersek
auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
address 172.16.244.244
netmask 255.255.255.0
network 172.16.244.0
broadcast 172.16.244.255


# wireless ayarları
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid YOUR-SSID-HERE
wpa-psk YOUR-PASSWORD-HERE

# ifup wlan0
# ifconfig wlan0
# ping router-ip-here
# ping google.com

yada

# /etc/init.d/networking restart


İlgili Konular
linux 'debian' network notları