Pythontr

husonet | Tarih: 20.12.2013

Debian Squeeze den Wheezy e upgrade

Squeeze versiyonun dan Wheezy versiyonuna geçiş işlemleri

Aşağıdaki işlemler sırayla yapılsın.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Apt paketlerini indireceğimiz dosyada squeeze yazan yerlere wheezy yazalım.
vim /etc/apt/sources.list
deb     http://ftp.us.debian.org/debian/    wheezy main non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ wheezy main non-free

deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ wheezy-updates main non-free


Tekrar aşağıdaki işlemleri sıraya alalım
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

aptitude update
aptitude full-upgrade

reboot