Pythontr

husonet | Tarih: 06.04.2018

Debian Stretch Mariadb 10.1 den 10.2 ye yükseltme

Debian 9 için Mariadb 10.1 den 10.2 ye yükseltme işlemleri

MariaDB aslında Debian depolarında mevcuttur fakat bu versiyonlar eski versiyonlar olabilir. Debian Stretch versiyonunda da şu an Mariadb 10.1 versiyonu mevcut sizde benim gibi yenilikleri yakından takip eden ve uygulayan biriyseniz aşağıdaki işlemleri takip ederek yükseltme yapabilirsiniz. Tabi bu işlemlere başlamadan önce mutalaka yedek alınız. Unutmada başka bir konuda da uyarmak istiyorum artık Maria Db nin 10 üstü versiyonlarından sonra Mysql den oldukça ayrıştı Mysql kullanıcıları bu uyarımı lütfen dikkate alsınlar.


su -
apt update && apt dist-upgrade
apt install mariadb-server mariadb-client

İlk kurulum için mysql_secure_installation kullanın.


mysql_secure_installation

MariaDB'yi temel depodan kurulum yapmış iseniz, MariaDB'ye Unix oturumlarından MariaDB root kullanıcısı olarak giriş yapamazlar.


Yukarıdaki kısıtlamayı geçersiz kılmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin.


Maria db'ye root kullanıcısı ile login olun.


mysql -u root -p

Şifre gerekli değildir.


Şimdi login işleminden sonra aşağıdaki sorguları kullanarak erişimle ilgili ayarları yapalım.
use mysql;
update user set plugin='mysql_native_password' where user='root';
flush privileges;
quit;

Artık root kullanıcı ile herhangi bir problem yaşamadan login olabiliriz.


Resmi repoları kullanarak MariaDB yükseltme işlemine başlayalım


MariaDB, MariaDB paketleri için bir çok depo sunuyor. İndirmek ve yüklemek için MariaDB indirme sayfasından mirror olarak herhangi birini seçebilirsiniz.


apt-get install software-properties-common dirmngr
apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 0xF1656F24C74CD1D8

add-apt-deposunu kullanarak MariaDB deposu ekleyin.


add-apt-repository 'deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://ftp.utexas.edu/mariadb/repo/10.2/debian stretch main'

Manuel olarak aşağıdaki şekilde de ekleme yapabiliriz.


/etc/apt/sources.list.d/ dizininin altında bir depo dosyasını el ile de oluşturabilirsiniz.


vim /etc/apt/sources.list.d/mariadb.list

Aşağıdaki satırları yeni oluşturduğumuz dosyamıza ekleyelim.


# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
deb [arch=amd64,i386,ppc64el] http://ftp.utexas.edu/mariadb/repo/10.2/debian stretch main
deb-src http://ftp.utexas.edu/mariadb/repo/10.2/debian stretch main

Yükleme işlemini aşağıdaki şekilde tamamlayalım. Daha önce yükleme yaptığımız için aşağıdaki şekilde yükseltme işlemi yapılacaktır.


apt update && apt dist-upgrade

Daha önce yüklememiz yoksa yükleme yapmak için.


apt install mariadb-server mariadb-client

mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13613
Server version: 10.2.14-MariaDB-10.2.14+maria~stretch-log mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

MariaDB servisini kontrol etmek


MariaDB veritabanı servisini başlatmak ve durdurmak için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.


systemctl start mariadb
systemctl stop mariadb

MariaDB'nin çalışıp çalışmadığını doğrulayın.


systemctl status mariadb