Pythontr

husonet | Tarih: 27.02.2014

Debian VPN Server Kurulumu

Linux ortmında VPN server kurulumu nasıl yapılır? Adım adım anlatımı.

Gerekli paketler.
aptitude install pptpd

Açılması gereken port 1723 hem udp hem tcp
Konfigurasyon dosyası düzenleyelim.

vim /etc/pptpd.conf
localip 192.168.1.100
remoteip 192.168.1.234-240,192.168.1.245

pptpd-options konfigurasyon dosyasını düzenleyelim.

vim /etc/ppp/pptpd-options
ms-dns 8.8.8.8
nobsdcomp
noipx
mtu 1490
mru 1490

VPN için kullanıcı adı şifre belirleyelim "BOŞLUKLAR TAB İLE KONULSUN"
vim /etc/ppp/chap-secrets
kullanici_adi * sifre *

Sistemi restart edelim.
/etc/init.d/pptpd restart
Sysctl dosyasından yonlendirelim bu işlem opsiyoneldir.
vim /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1

Firewall ayarları Shourewall
Zones ayarları
vim /etc/shorewall/zones

fw firewall
loc ipv4
net ipv4
vpn ipv4

interfaces ayarları
vim /etc/shorewall/interfaces

# en alt satira eklenecek
vpn ppp+

Policy Ayarları SOURCE satırı üstüne eklenebilir.
vim /etc/shorewall/policy

loc vpn ACCEPT
$FW vpn ACCEPT
vpn net ACCEPT
vpn $FW ACCEPT
vpn loc ACCEPT

Shourewall Firewall izni
vim /etc/shorewall/rules

ACCEPT $FW net icmp
ACCEPT loc fw icmp 8
ACCEPT loc fw udp 137:138
ACCEPT loc fw tcp 139:445
ACCEPT net fw udp 1723
ACCEPT net fw tcp 1723

İlgili Konular
Debian VPN Client Kurulumu /makale.py?tid=210