Pythontr

husonet | Tarih: 09.11.2014

Debian Wheezy den Jessie ye upgrade

Wheezy versiyonun dan Jessie versiyonuna geçiş işlemleri

Aşağıdaki işlemleri Wheezy versiyonundan Jessie versiyonuna geçiş için sırasıyla uygulayabilirsiniz.

apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Apt paketlerini indireceğimiz dosyada squeeze yazan yerlere wheezy yazalım.
vim /etc/apt/sources.list
deb     http://ftp.us.debian.org/debian/    jessie main non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie main non-free

deb http://security.debian.org/ jessie/updates main
deb-src http://security.debian.org/ jessie/updates main

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ jessie-updates main non-free


Tekrar aşağıdaki işlemleri sıraya alalım
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

aptitude update
aptitude full-upgrade

reboot