Pythontr

husonet | Tarih: 24.09.2019

Django, Admin sayfası satır içi seçimleri

Django, Admin sayfası için many to many field alanları için kullanabileceğimi güzel bir alternatif

Admin sayfası, modelleri bir üst modelle aynı sayfada düzenleyebilir. Bunlara inlines olarak çağırılır.


class RouteInline(admin.TabularInline):
model = Map.route_code.through
extra = 1

class MapAdmin(admin.ModelAdmin, AdminRelMarquee):
.......
inlines = [RouteInline]
.......