Pythontr

husonet | Tarih: 01.01.2020

Django Rest Framework image url adresini değiştirme

Django serializers üzerinde gelen datanın düzenlenmesi

Bazı durumlarda serializers üzerinde gelen datayı düzenleme yada değiştirmek ihitiyacı duyabilirsiniz. Aşağıdaki örnek bu konuyu işlemektedir.


class UserSerializer(serializers.ModelSerializer):
image = serializers.SerializerMethodField('get_image')

class Meta:
model = get_user_model()
fields = (
'email', 'password', 'username', 'name', 'surname', 'image',
'about_me', 'linkedin', 'is_notification_email',
)
extra_kwargs = {'password': {'write_only': True, 'min_length': 5}}

...................................

def get_image(self, obj):
image = '{}'.format(obj.image.url.replace('app', ''))
return image