Pythontr

husonet | Tarih: 19.03.2014

eject: unable to eject, last error: Inappropriate ioctl for device

CDROM yada DVD Kilitlenmesi Durumunda Yapılacak İşlemler

sudo eject -i off
sudo eject
sudo eject -i on

eject -i on manuel durumu açıp kapatmak için kullanılır.

Ayrıca aşağıdaki işlemi yapabilirsiniz. Cdrom un kilitlenmemesi için.

vim /etc/sysctl.conf :

# Unlock Cdrom için
dev.cdrom.lock=0

Sisteminizi restart yapın.