Pythontr

husonet | Tarih: 10.12.2020

Elastic Search Kurulumu

Konsol üzerinde Debain ve Türevleri için Elastic Search Kurulumu

İlk önce sunucumuz üzerinde herhangi bir güncelleme var mı? kontrol edelim.


apt update && apt dist-upgrade

vim /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list
deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt stable main

Kurulum için gerekli olan keyi oluşturalım.


wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | apt-key add -

Sonrasında apt-transport-https paketleriyle ilgili kurulumu gerçekleştirelim.


apt-get install apt-transport-https

Kurulumu yapalım.


apt-get update && apt-get install elasticsearch

System restart olduğunda otomatik çalışması için aşağıdaki kodu ekleyebiliriz.


update-rc.d elasticsearch defaults 95 10

Stop ve start yapılması için.


/etc/init.d/elasticsearch stop
/etc/init.d/elasticsearch start

Sistem durumunu sorgulamak için.


systemctl status elasticsearch

Dışarıdan erişim için


vim /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
network.host: 0.0.0.0
transport.host: localhost