Pythontr

husonet | Tarih: 11.01.2015

Failed to start Load/Save RF Kill Switch Status of rfkill2

Sürücülerin bloked olması RF Kill Load/Save hatasına düşmesine sebep olur.

Yukarıda oluşan hatayı tekrar görmek için


systemctl --failed
komutundan yararlanabilirsiniz.[/p]

Hatanın nerede oluştuğunu görmek için ise rfkill list komutundan yararlanabilirsiniz.


rfkill list
0: samsung-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: samsung-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: yes
Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

Sıkıntı oluşturan kısım 1 nolu bluetooth kısmı hatayı bu kısımda düzeltecez.


rfkill unblock 1

Tekrar kontrol edelim


rfkill list
0: samsung-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: samsung-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
4: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no