Pythontr

husonet | Tarih: 24.02.2012

FFMPEG Notları

Selamun Aleykum,

FFMPEG NOTLARI

Yükleme
aptitude intall -t squeeze-backports ffmpeg libavcodec-extra-53 \
libavfilter-extra-2 libavformat-extra-53 libavutil-extra-51 \
libpostproc-extra-52 libswscale-extra-2İzleme
ffplay video.mpg
ffplay mmsh://85.111.3.55/ntvÇevirme (mpeg -> flv)
ffmpeg -i video.mpg -r 25  -qmin 1 -qmax 6  -ar 22050 -ab 32k \
-vcodec flv -f flv video.flv<strong>Bilgi alma</strong>
ffmpeg --codecs
ffmpeg --formats
ffmpeg -protocolsffmpeg options
 -vcodec  copy ile kullanılırsa input file video formati aynen aktarılır.
-acodec copy ile kullanılırsa input file audio formati aynen aktarılır.
-re realtime aktarma. Veriyi akma hızı ile işler. Stream ederken gerekli.
-s yükselik x genişlik
-ar audio frame rate
-ab audio bit rate
-r video frame rate
-b video bit rate
-sameq kaynakla yanı kalitede çıktı verir.
-qmin minimum kalite kaybı. Değer düştükce kalite artar.
-qmax maksimum kalite kaybı. Değer düştükçe kalite artar.Streaming
ffserver

ffmpeg -re -i video.mpg -vcodec copy -acodec copy http://localhost:8090/feed1.ffm
mplayer http://localhost:8090/test1.mp # goruntu kalitesi iyi ama takiliyor.

ffmpeg -i video.mpg -s 320x240 http://localhost:8090/feed1.ffm
mplayer http://localhost:8090/test.asf # ses gelmiyor.
mplayer http://localhost:8090/test1.mp # goruntu kalitesi dusuk.Kaynaklar
http://sonnati.wordpress.com/2011/07/11/ffmpeg-the-swiss-army-knife-of-internet-streaming-part-i/
http://sonnati.wordpress.com/2011/08/08/ffmpeg-–-the-swiss-army-knife-of-internet-streaming-–-part-ii/
http://sonnati.wordpress.com/2011/08/19/ffmpeg-–-the-swiss-army-knife-of-internet-streaming-–-part-iii/
http://sonnati.wordpress.com/2011/08/30/ffmpeg-–-the-swiss-army-knife-of-internet-streaming-–-part-iv/
http://ffmpeg.org/ffserver.html

WOWZA NOTLARI

<strong>Amazon Panel & Wowza sunucu ekleme</strong>
console.aws.amazon.com
EC2 panel-> EC2 Dashboard -> Launch Instance -> My AMIs -> All Images
-> wowzamediaserveruseast1/3.0.3.02-x86_64.manifest.xml (ami-77f13f1e)Wowza sunucuya SSH erişimi
IP adresini ve keyi öğrenmek için
	EC2 panel -> Menu -> Instances -> Sunucu seçilecek -> Description -> 
Public DNS : ec2-xxx-yyy-www-zzz.compute-1.amazonaws.com
(xxx.yyy.www.zzz IP adresi olarak kullanılacak)
Key Pair Name: anahtar_adi

EC2 Panel -> Networks & Security -> Key Pairs (Yüklenmiş olacak)

ssh-add anahtar_dosyasi
ssh ec2-user@xxx.yyy.www.zzzWowza sunucu ayarları
SSH ile bağlanılır. Örnekte "emrah" adında uygulama oluşturuluyor. Başka bir
isim de verilebilir. Bu örnekteki uygulama, kendisine gönderilen yayını alıp
sonra yayınlayacak, yani "collector" olacak.

	cd /usr/local/WowzaMediaServer/conf/
mkdir husonet
cp Application.xml husonet/
vim husonet/Application.xml
<StreamType>live</StreamType>
<LiveStreamPacketizers>cupertinostreamingpacketizer,
smoothstreamingpacketizer</LiveStreamPacketizers>

cd /usr/local/WowzaMediaServer/applications
mkdir husonetYayını collector'den dinleyip tekrar eden uygulamaya "repeater" deniliyor.
Repeater ayarları, collector gibi yapılıyor ama Application.xml dosyası
aşağıdaki gibi olacak. "OriginURL" bölümünde yerel veya Internet IP adresi
kullanılabilir.

	Application.xml
<StreamType>liverepeater-edge</StreamType>
<LiveStreamPacketizers>cupertinostreamingrepeater
</LiveStreamPacketizers>
<OriginURL>rtmp://xxx.yyy.www.zzz:1935/emrah</OriginURL>Açılabilir dosya adedi arttırılacak.
ulimit -a
ulimit -Hn 100000
ulimit -Sn 100000
ulimit -a


Wowza sunucuya ffmpeg ile stream gönderme

ffmpeg -i video.mpg \
-vcodec flv -f flv -b 200K -r 25 \
-acodec libmp3lame -ar 20050 -ab 32 \
rtmp://xxx.yyy.www.zzz:1935/husonet

ffmpeg -re -i rtmp://93.187.203.125:1935/live/planet4 \
-vcodec flv -f flv -b 200K -r 25 \
-acodec libmp3lame -ar 20050 -ab 32 \
rtmp://xxx.yyy.www.zzz:1935/husonet

ffmpeg -re -i rtmp://93.187.203.125:1935/live/planet4 \
-vcodec copy -f flv \
-acodec copy \
rtmp://xxx.yyy.www.zzz:1935/husonetYayını izleme
	ffplay rtmp://xxx.yyy.www.zzz:1935/husonetKaynaklar
http://www.wowza.com/forums/content.php?213-FFmpeg-with-Wowza-Server-(MPEG-TS)