Pythontr

husonet | Tarih: 30.09.2019

Go dili ve consol ipuçları

Go programlama dili ile konsol üzerinden yapılan konsol işlemleriyle ilgili notlar

Güncellenen bir reponun sisteme 'Modül güncellemesi' aktarılması


go get -u github.com/XXX/go-YYY@latest

Bulunduğumuz dizin içindeki yazdığımız kodu formata sokmak için.


go fmt ./...

Go Unit Test Çalıştırma


go test ./...

Go Unit Test Cover Alma


go test ./... -cover

Go Unit Test Cover Html Çıktısı Oluşturma


go test -coverprofile cover.out  ./...
go tool cover -html=cover.out -o cover.html
open cover.html