Pythontr

husonet | Tarih: 16.01.2015

Hızlı bir şekilde verilen dosyayı bellirlenen satırda açma

Çok hızlı bir şekilde imleci belirli bir satırda konumlandırara açma işlemi

Bazen, bir dosya içinde düzenlemek istediğiniz satırı biliyor ve sadece dosyanın o satırına konumlanarak dosyayı açmak isteyebilirsiniz.


Aşağıdaki örneğimizde dosyanın 101 inci satırana konumlanmayı görelim.


vi kullanarak
vim +101 deneme.txt

Yukarıdaki komut dizisini komut satırından çalıştırdığımız zaman dosyanın 101 nci satırına cursor konumlanacaktır.


İlgili notlar: /makale/vim-editoru-genel-notlar-12]Vim kullanımı