Pythontr

husonet | Tarih: 27.10.2012

HTTP durum kodları

HTTP durum kodları

Sitenizdeki bir sayfayla ilgili olarak sunucunuza istekte bulunulduğunda (örneğin, kullanıcı bir tarayıcıdan sayfanıza eriştiğinde veya Googlebot sayfayı taradığında), sunucunuz isteğe yanıt olarak bir HTTP durum kodu döndürür.

Bu durum kodu, isteğin durumuyla ilgili bilgi verir. Bu durum kodu, Googlebot’a siteniz ve istenen sayfa hakkında bilgi verir.

Yaygın durum kodlarından bazıları şunlardır:

* 200 - sunucu sayfayı başarıyla döndürdü
* 404 - istenen sayfa yok
* 503 - sunucu geçici olarak kullanılamıyor

HTTP durum kodlarının tümünü aşağıdaki listede görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için HTTP durum kodları hakkındaki W3C sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.

1xx (Geçici yanıt)
Geçici bir yanıt belirten ve istekte bulunan kişiden devam etmek için bir işlem yapmasını isteyen durum kodları.
Kod Açıklama
100 (Devam) İstekte bulunanın işleme devam etmesi gerekir. Sunucu isteğin ilk bölümünü aldığını ve geri kalanını beklediğini belirtmek için bu kodu döndürür.
101 (Protokoller değiştiriliyor) İstekte bulunan, sunucudan protokolleri değiştirmesini istemiştir ve sunucu bu isteği yerine getireceğini doğrulamaktadır.

2xx (Başarılı)

Sunucunun isteği başarılı bir şekilde işlediğini gösteren durum kodları.
Kod Açıklama
200 (Başarılı) Sunucu isteği başarıyla işleme koymuştur. Genellikle bu, sunucunun istenen sayfayı sağladığı anlamına gelir. Robots.txt dosyanız için bu durumu görürseniz bu, Googlebot’un dosyayı başarılı bir şekilde getirdiği anlamına gelir.
201 (Oluşturuldu) İstek başarılı olmuş ve sunucu yeni bir kaynak oluşturmuştur.
202 (Kabul edildi) Sunucu isteği kabul etmiş, ancak henüz işleme koymamıştır.
203 (Yetkilendirilmemiş bilgiler) Sunucu isteği başarıyla işleme koymuştur, ancak başka bir kaynakta olabilecek bilgileri döndürmektedir.
204 (İçerik yok) Sunucu isteği başarıyla işleme koymuştur, ancak içerik döndürmemektedir.
205 (İçeriği sıfırla) Sunucu isteği kabul etmiştir, ancak içerik döndürmemektedir. 204 yanıtından farklı olarak bu yanıt için istekte bulunanın belge görünümünü sıfırlaması gerekir (örneğin, yeni giriş için formu temizleme).
206 (Kısmi içerik) Sunucu kısmi GET isteğini başarıyla işleme koymuştur.

3xx (Yeniden yönlendirildi)
İsteği yerine getirmek için daha fazla işlem gerekmektedir. Bu durum kodları çoğunlukla yeniden yönlendirme amacıyla kullanılır. Google, her istek için beşten az yeniden yönlendirme kullanmanızı önerir. Web Yöneticisi Araçlarını kullanarak Googlebot’un yeniden yönlendirilen sayfalarınızı taramada sorun yaşayıp yaşamadığını öğrenebilirsiniz. Sağlık Durumu'nun altında bulunan Tarama Hataları sayfasında Googlebot'un yeniden yönlendirme hataları nedeniyle tarayamadığı URL'ler listelenir.
Kod Açıklama
300 (Birden çok seçenek) İsteğe bağlı olarak sunucunun gerçekleştirebileceği çeşitli işlemler vardır. Sunucu istekte bulunana (user agent) bağlı olarak bir işlem seçebilir veya istekte bulunanın işlem seçebilmesi için bir liste sunabilir.
301 (Kalıcı olarak taşındı) İstenen sayfa kalıcı olarak yeni bir konuma taşındı. Sunucu (bir GET veya HEAD isteğine yanıt olarak) bu yanıtı verdiğinde, istekte bulunanı otomatik olarak yeni konuma yönlendirir. Bir sayfanın veya sitenin kalıcı olarak yeni bir konuma taşındığını Googlebot'a bildirmek için bu kodu kullanmalısınız.
302 (Geçici olarak taşındı) Sunucu şu anda isteğe farklı bir konumda bulunan bir sayfayla yanıt veriyor; ancak istekte bulunanın gelecek istekler için özgün konumu kullanmaya devam etmesi gerekiyor. Bu kod, bir GET veya HEAD isteği için istekte bulunanı otomatik olarak farklı bir konuma yönlendirmesi bakımından 301 koduna benzer, ancak Googlebot özgün konumu taramaya ve dizine eklemeye devam edeceğinden bir sayfanın veya sitenin taşındığını Googlebot'a bildirmek için bu kodu kullanmamalısınız.
303 (Başka konuma bakın) İstekte bulunanın, yanıtı almak için farklı bir konuma ayrı bir GET isteğinde bulunması gerektiğinde sunucu bu kodu döndürür. HEAD isteği dışındaki tüm istekler için sunucu otomatik olarak diğer konuma yönlendirir.
304 (Değiştirilmedi)

İstenen sayfa, son istekten bu yana değiştirilmedi. Sunucu bu yanıtı döndürdüğünde sayfanın içeriğini döndürmez.

İstekte bulunanın son isteğinden beri sayfada herhangi bir değişiklik olmadığında, sunucunuzu bu yanıtı (If-Modified-Since HTTP başlığı olarak bilinir) döndürecek şekilde yapılandırmanız gerekir. Bu durumda, sunucunuz Googlebot'a bir sayfada son taramadan sonra herhangi bir değişiklik olmadığını bildirebileceğinden hem bant genişliğinden, hem de işletim masraflarından tasarruf edersiniz.
305 (Proxy kullanın) İstekte bulunan, istenen sayfaya ancak proxy kullanarak erişebilir. Sunucu bu yanıtı döndürdüğünde, istekte bulunanın kullanması gereken proxy'yi de belirtir.
307 (Geçici yeniden yönlendirme) Sunucu şu anda isteğe farklı bir konumda bulunan bir sayfayla yanıt veriyor; ancak istekte bulunanın gelecek istekler için özgün konumu kullanmaya devam etmesi gerekiyor. Bu kod, bir GET veya HEAD isteği için istekte bulunanı otomatik olarak farklı bir konuma yönlendirmesi bakımından 301 koduna benzer, ancak Googlebot özgün konumu taramaya ve dizine eklemeye devam edeceğinden bir sayfanın veya sitenin taşındığını Googlebot'a bildirmek için bu kodu kullanmamalısınız.

4xx (İstek hatası)
Bu durum kodları, istekte muhtemelen sunucunun isteği işlemesini engelleyen bir hata olduğunu gösterir.
Kod Açıklama
400 (Yanlış istek) Sunucu isteğin sözdizimini anlamadı.
401 (Yetkilendirilmemiş) Bu istek için kimlik doğrulaması gerekiyor. Sunucu giriş yapmadan görüntülenemeyen sayfa için bu yanıtı döndürebilir.
403 (Yasak) Sunucu isteği reddediyor. Sitenizin geçerli sayfalarını taramaya çalışırken Googlebot'un bu durum kodunu aldığını görürseniz (Google Web Yöneticisi Araçları'ndaki Sağlık Durumu sekmesinin altında bulunan Tarama Hataları sayfasında bunu görebilirsiniz), sunucunuz veya ana bilgisayarınız Googlebot'un erişimini engelliyor olabilir.
404 (Bulunamadı)

Sunucu istenen sayfayı bulamıyor. Örneğin, istek, sunucuda bulunmayan bir sayfa için yapılmışsa, sunucu genellikle bu kodu döndürür.

Sitenizde bir robots.txt dosyası yoksa ve Google Web Yöneticisi Araçları'ndaki Engellenen URL'ler sayfası'nda bu durumu görüyorsanız, doğru durum budur. Ancak, bir robots.txt dosyanız varsa ve bu durumu görüyorsanız, robots.txt dosyanızın adı veya konumu doğru olmayabilir. (Söz konusu dosya etki alanınızın en üst düzeyinde bulunmalı ve robots.txt olarak adlandırılmalıdır.)

Googlebot'un taramaya çalıştığı URL'ler için bu durumu görüyorsanız, Googlebot başka bir sayfadan geçersiz bir bağlantıyı (eski veya yanlış yazılmış bir bağlantıyı) izlemiş olabilir.
405 (Yönteme izin verilmiyor) İstekte belirtilen yönteme izin verilmiyor.
406 (Kabul edilemez) İstenen sayfa, istenen içerik özellikleriyle yanıt veremiyor.
407 (Proxy kimlik doğrulaması gerekiyor) Bu durum kodu, 401 (Yetkilendirilmemiş) koduna benzer; ancak istekte bulunanın proxy kullanarak kimlik doğrulaması yapmasını belirtir. Sunucu bu yanıtı döndürdüğünde, istekte bulunanın kullanması gereken proxy'yi de belirtir.
408 (İstek zaman aşımına uğradı) Sunucu isteği beklerken zaman aşımına uğradı.
409 (Çakışma) Sunucu isteği gerçekleştirirken bir çakışmayla karşılaştı. Sunucu çakışmayla ilgili bilgileri yanıta eklemelidir. Sunucu önceki istekle çakışan bir PUT isteğine yanıt olarak bu kodu ve istekler arasındaki farkların listesini döndürebilir.
410 (Gitti) İstenen kaynak kalıcı olarak kaldırıldığında sunucu bu yanıtı döndürür. Bu kod, 404 (Bulunamadı) koduna benzer, ancak bazen eskiden var olduğu halde artık olmayan kaynaklar için 404 yerine kullanılabilir. Kaynak kalıcı olarak taşındıysa, kaynağın yeni konumunu belirtmek için bir 301 kullanmanız gerekir.
411 (Uzunluk gerekli) Sunucu geçerli bir Content-Length (İçerik Uzunluğu) başlık alanı olmadan isteği kabul etmez.
412 (Önceden koşullandırma başarısız oldu) Sunucu istekte bulunan tarafından istekte belirtilen ön koşullardan birini karşılamıyor.
413 (İstek varlığı çok büyük) Sunucu işleyemeyeceği kadar büyük olduğu için isteği işleyemiyor.
414 (İstenen URI çok uzun) İstenen URI (genellikle bir URL) sunucunun işleyemeyeceği kadar büyük.
415 (Desteklenmeyen ortam türü) İstek, istenen sayfa tarafından desteklenmeyen bir biçime sahip.
416 (İstenen aralık karşılanabilir değil) İstek, sayfa için kullanılamayan bir aralık için yapıldıysa sunucu bu durum kodunu döndürür.
417 (Beklenti karşılanmadı) Sunucu Expect istek başlığı alanının gereksinimlerini yerine getiremiyor.

5xx (Sunucu hatası)
Bu durum kodları, isteği işleme koymaya çalışırken sunucunun dahili bir hatayla karşılaştığını gösterir. Bu hatalar genellikle istekle değil, sunucunun kendisiyle ilgilidir.
Kod Açıklama
500 (Dahili sunucu hatası) Sunucu hatayla karşılaştı ve isteği gerçekleştiremiyor.
501 (Uygulanmadı) Sunucu isteği gerçekleştirecek işlevselliğe sahip değil. Örneğin, sunucu istek yöntemini tanımadığında bu kodu döndürebilir.
502 (Bozuk ağ geçidi) Sunucu bir ağ geçidi veya proxy gibi davranırken yukarı akış sunucusundan geçersiz bir yanıt aldı.
503 (Hizmet kullanılamıyor) Sunucu (aşırı yüklü olduğu veya onarım nedeniyle kapalı olduğu için) şu anda kullanılamıyor. Bu genellikle geçici bir durumdur.
504 (Ağ geçidi zaman aşımı) Sunucu bir ağ geçidi veya proxy gibi davranırken yukarı akış sunucusundan zamanında istek alamadı.
505 (HTTP sürümü desteklenmiyor) Sunucu istekte kullanılan HTTP protokolü sürümünü desteklemiyor.

Kaynak : http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=tr&answer=40132