Pythontr

husonet | Tarih: 21.07.2015

JavaScript kullanarak dropdownlist içinden değer alınması

javascript kullanarak dropdownlistten değer nasıl alınır?

Öncelikle aşağıda gördüğünüz gibi dropdownlistin içerisine javascript fonksiyonunu yakalayabilecek bir event ekliyoruz.
 <asp:DropDownList class="deneme" onchange='GetValue();'   ID="ddl"  EnableEventValidation="false" runat="server"  >
<asp:ListItem >Seçiniz</asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="seçenek 1"> secenek1</asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="secenek2">secenek2</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

Daha sonra GetValue() fonksiyonunu javascript ile yazıyoruz ve dropdownlist içindeki seçilmiş olan ıtem değerine ulaşıyoruz:
function GetValue(){
if (document.getElementById("ddl").value != "") {
// gerekli kodlar..
}
if(document.getElementById("ddl").value == "Seçiniz"){
// eğer bir seçim yapılmamışsa bu if bloğu çalışır
}
}


Eğer dropdownlist içinde herhangi bir seçim yapılmış mı diye kontrol etmek istersek:
 function GetValue()
{
var value = $('#ddl').filter(":checked").val();
if (!value) {
}
}