Pythontr

husonet | Tarih: 17.11.2016

Javascript Textbox'a veri girilirken karakter sayımı

Javascript Textbox'a veri girilirken karakter sayımı nasıl yapılır?

Web uygulamalarında bir text area alanında karakter sınırı koymak ve girilen karakteri ekranda göstermek istiyorsak nasıl yol izleyebiliriz?

Text area alanının karakter sınırı koymak için özelliklerine maxlenght = "İstediğimiz sınır" ı ekleyebiliriz.
Ve ekranda kaç karakter kaldığı göstermek için web tarafına aşağıdaki kod satırı eklenir.<!-- kaç karakter kaldığını gösteren alan-->
<input readonly type="text" style="width:50px;" value="İstediğimiz sınır" id="idKarakter" />
<!-- text area alanı -- >
<textarea id="idTextArea" maxlength="1000" name="idTextArea" rows="10" >

javascript kodu aşağıdaki şekildedir.<script type="text/javascript">
$(function txtChangedFozet() {
displayInputLngth("#idTextArea");
$("#idTextArea").keyup(function () {
displayInputLngth("#idTextArea");
});
});
function displayInputLngth(input) {
var len = $(input).val().length;
$(input).next().text(1000 - len);
}
</script>

Web arayüzünde çağırma kısmı aşağıdaki şekildedir.


[code]
<textarea id="idTextArea" onchange="displayInputLngth(this, document.getElementById('idKarakter'))" onkeyup="displayInputLngth(this, document.getElementById('idKarakter'))" maxlength="1000" name="edProjeOzet" rows="10" required>