Pythontr

husonet | Tarih: 05.01.2011

lenny den squeeze ye upgrade

İlk önce root kullanıcısına geçiyoruz.

su -
# lenny yazan squeeze yapıyoruz.
vim /etc/apt/sources.list
#update çalıştırıyoruz.
aptitude update
#bu kısım da işlemcinize göre paketi uyarlamanız gerekmektedir.
aptitude install linux-image-2.6-686
#paket yönetim araclarını tekrar kuruyoruz.
aptitude install apt dpkg aptitude
#full upgrade çalıştırıyoruz.
aptitude full-upgrade