Pythontr

husonet | Tarih: 08.06.2011

Linux bind kurulumu

Linux bind kurulumu örnek (Basit Kurulumu)

Bind kurulum örneğimizde bir serverımıza 3 adet domain tanımlayacaz biri gercek 2 si alias olacak.vim /etc/bind/named.conf.local
zone "deneme.com" {
type master;
file "/etc/bind/zones/deneme.com.db";
};

zone "deneme.net" {
type master;
file "/etc/bind/zones/deneme.net.db";
};
zone "deneme.org" {
type master;
file "/etc/bind/zones/deneme.org.db";
};vim /etc/bind/zones/deneme.com.db
;
; deneme.com SOA tanımlari
;

$TTL 1h

deneme.com. IN SOA ns1.deneme.com. webmaster.deneme.com. (
7
1h
15m
2w
1h )

@ IN NS ns1.deneme.com.
@ IN MX 10 mail.deneme.com.
@ IN A 78.47.47.100
;deneme.com. IN NS ns1.deneme.com.
ns1 IN A 78.47.47.100
ns2 IN A 78.47.47.100
mail IN A 78.47.47.100
www IN CNAME deneme.com.


vim /etc/bind/zones/deneme.net.db
;
; deneme.net SOA tanımlari
;

$TTL 1h

deneme.net. IN SOA deneme.net. webmaster.deneme.com. (
1
1h
15m
2w
1h )

@ IN NS deneme.net.
@ IN MX 10 mail.deneme.net.
@ IN A 78.47.47.100
www IN CNAME @org domainide net domaini gibi yapılandırılacak.

servisi başlatmadan
rndc reload

servisi restart etmek isterseniz.
/etc/init.d/bind9 restart

Kurulum Kontrolü
nslookup
server localhost
www.deneme.com
www.deneme.net
www.deneme.org

Apache Ayarları
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@localhost
ServerName deneme.com
ServerAlias www.deneme.com
ServerAlias deneme.net
ServerAlias www.deneme.net
ServerAlias deneme.org
ServerAlias www.deneme.org
DocumentRoot /home/www/deneme.com
<Directory />
Options FollowSymLinks
AllowOverride None
</Directory>
<Directory /home/www/deneme.com/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

# ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
# <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
# AllowOverride None
# Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Directory>

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/denemecom_error.log

# Possible values include: debug, info, notice, warn, error, crit,
# alert, emerg.
LogLevel warn

CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/denemecom_access.log combined

</VirtualHost>