Pythontr

husonet | Tarih: 23.02.2011

linux `debian´ network notları

iproute

	
. link listesi
ip link list

. link bilgisi
ip link show eth0

. linki açıp kapatma
ip link set eth0 down
ip link set eth0 up

. addr listesi
ip addr list

. bir linkin adresi
ip addr show eth0

. bir linke adres ekleme
ip addr add 192.168.2.10/24 dev eth0

. bir linke ait bütün ipv4 adreslerini silme
ip -4 addr flush label 'eth0'

. route listesi
ip route show all

. bir IP adresine ait route'u görmek için
ip route get 69.147.114.224

. belli bir IP grubu için route kaydı
ip route show 192.168.100.0/24

. kısa süre önce erişilen adreslerin route bilgisi
ip route show cache

. route ekleme
ip route add 0.0.0.0/0 via 10.0.0.1 [dev eth0]

. route silme
ip route del 0.0.0.0/0

. bütün route kayıtlarını silme
ip route flush

. ağdaki bağlantı kurmuş makinelerin listesi
ip neigh list

. ağdaki bir makineye erişim durumu
ip neigh show 192.168.1.23

. ARP tablosunda bir IP için olan kaydı silme
ip -s neigh flush 192.168.1.23
ip -s neigh flush all


netstat

	. route listesi
netstat -r

. mevcut tcp ve udp bağlantıları
netstat -taunp


tcpdump
	. aptitude install tcpdump

. tcpdump
-i eth0 arayüz belirtme
-n adres ve portlari isme çevirme
-t timestamp basma
-p promiscuous moda geçme
-c 10 kaç paket alınıncaya kadar çalışacağını belirtme. belirtilmezse sürekl çalışır
-w dosya alınan paketlerin hangi dosyaya yazılacağı

host host_adi
dst host host_adi
src host host_adi
gateway host_adi
ether dst eth_adi
ether src eth_adi
ether host eth_adi
port port_no
src port port_no
dst port port_no

fping
	. aptitude install fping

. fping -c1 -g 10.0.0.0/8
fping -c1 -g 192.168.1.0/24


Örnek:
sudo tcpdump -i eth0 -c 100 -w test.txt


İlgili Konular
Debian'a birden fazla ip eklemek

kaynak : http://www.emrah.com/notlar/network_notlari.txt