Pythontr

husonet | Tarih: 20.08.2015

Linux Debian raid 1 arızali diskin kaldırma

Debain raid eşleşmesinde olan bir diski kaldırma işlemi

Bu yaptığımız işlemler SoftRaid olarak yapılandırılmış disk yapıları için geçerlidir. Kaldırılacak olan disk partition alanı sda1 durum gözlemlemesi için.


cat /prac/mdstat 
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
1936077760 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[2] sdb2[1]
523968 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md0 : active (auto-read-only) raid1 sda1[2] sdb1[1]
16768896 blocks super 1.2 [2/1] [_U]

Yukarıdaki çıktıda gözüktüğü üzere disk eşleşmiş olmasına rağmen actife olarak tek partiton alanı çalışmaktadır.


Arızalı kısmı fail olarak işaretleyelim.


mdadm --manage /dev/md0 --fail /dev/sda1
mdadm: set /dev/sda1 faulty in /dev/md0

Yaptığımız işlemin set olup olmadığını kontrol edelim.


cat /proc/mdstat                                                          
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
1936077760 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[2] sdb2[1]
523968 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sda1[2](F) sdb1[1]
16768896 blocks super 1.2 [2/1] [_U]

Diskimizi raid dizininden kaldırma işlemi
mdadm --manage /dev/md0 --remove /dev/sda1
mdadm: hot removed /dev/sda1 from /dev/md0

Set kontrolü
cat /proc/mdstat                                                          
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
1936077760 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[2] sdb2[1]
523968 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sdb1[1]
16768896 blocks super 1.2 [2/1] [_U]

Hard diske ikinci diski ekleme


Fiziki olarak diskin değişmesi yapılmış ise çalışan diski klonlayarak daha hızlı yol alabiliriz ama burada dikkatli olun diskleri karıştırır yanlış klonlama yaparsanız sonuçları facia olabilir.Bunun için tercih edilebileceğimiz ilk yol sfdisk uygulamasından yararlanabiliriz.

/dev/sdb (yeni uygulanan RAID diski) bölümündeki tabloyu /dev /sda (dizin yapısına eklediğimiz ikinci disk) olarak kopyalayın, böylece her iki diskin de aynı dizin tablo yapıları olacaktır.

sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk /dev/sda

yada


Alternatif yöntem: Bu, bir dosyaya /dev/sdb bölüm düzenini çıktılar; daha sonra /dev/sda bölümlemesi için girdi olarak kullanılır.


sfdisk -d /dev/sdb > raidinfo-partitions.sdb
sfdisk /dev/sda < raidinfo-partitions.sdb

Yukarıdaki işlemlerden sonra fdisk -l olarak yapılandırmayı görebilirsiniz. GPT bölümlemesi yapılmış ise parted -l konsol uygulamaları ile görebilirsiniz.


Klonlama işlemi için yapılabilecek bir diğer yol ise disk clonlamadır. Bunun için linux üzerinde dd konsol komutundan yararlanacam burada dikkat edilmesi gerek if = input file yani kaynak of = output file yani hedef olarak düşünebiliriz.İşlediğimiz örnekte sda sürücüsünün bozuk olduğunu tespit etmiştik sda sürücüsünü değiştirdik ve yerine yenisini taktık şimdi bu sürücüyü aşağıdaki şekilde kopyalama yapabiliriz.dd if=/dev/sdb of=/dev/sda bs=64K conv=noerror,sync 


mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sda1

Durum kontrolü
cat /proc/mdstat                                                          
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sda3[2] sdb3[1]
1936077760 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md1 : active raid1 sda2[2] sdb2[1]
523968 blocks super 1.2 [2/2] [UU]

md0 : active raid1 sda1[2] sdb1[1]
16768896 blocks super 1.2 [2/1] [_U]
[>....................] recovery = 1.2% (214272/16768896) finish=3.8min speed=71424K/sec