Pythontr

husonet | Tarih: 02.01.2015

linux groups kullanımı

Linux, doğru gruba mensup atamalarda kısıtlı erişim kaynaklarını kullanmak için izin verir.

Varsayılan olarak, yeni bir kullanıcı oluşturalım.
$ useradd -m cinar
$ passwd cinar
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Şimdi cinar kullanıcısının default groups una bakalım.


groups cinar
cinar : cinar

cinar kullanıcısı ne yazıkki yalnız bir adam gibi gözüküyor sadece kendi kullanısının groups unda. :)


Peki cinar bu şekilde CDROM sürücüsü, USB sürücüsü ve Disket sürücüsü gibi bazı çevre aygıtlarını kullanmayı denemek istediğinde sorun çıkacaktır.


Nasıl düzeltebiriz? Ne yapabiliriz?

Birincisi, CDROM ve disket sürücüler gibi önceden yapılandırılmış sürücüler için, kullanıcı seçeneği belirtildiğinden emin olmalıyız. Varsayılan seçenekler sadece root erişimine izin verecektir çünkü nouser olarak tanımlıdır.


fstab dosyasının ayarlarını aşağıdaki benzer şekilde yapılandırmalısınız.


cat /etc/fstab
...
/dev/hdb /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto 0 0
...

Sürücü doğru yapılandırılmış ise cinar doğru gruplar içinde ise sorun çıkmayacaktır. Tabi her kullanıcıya da bu izinleri vermek istemeyebilirsiniz.


groups cinar
cinar : cinar dialout cdrom floppy audio video plugdev netdev powerdev

Çoğu grup adları kendi kendini açıklayıcıdır fakat örneğin USB flaş sürücüleri için, cinar kullanıcısını groups listesinde plugdev gözüktüğünden emin olunmalı.


Doğru groups lara cinar kullanıcısını eklemek için aşağıdaki komut satırını kullanabilirsiniz.
usermod -aG cdroom,floppy,plugdev cinar

usermod -ag cinar kullanıcısının mevcut gruplarına yeni gruplar ekler.


groups cinar
cinar : cinar cdrom floppy plugdev

Unutmayınki: Eğer kullanıcı doğru grupta değilse, doğru araçlara yada olaylara etkileşim veremezsiniz ...