Pythontr

husonet | Tarih: 04.07.2022

Linux Homebrew Kurulumu

Linux Sunucular üzerine Homebrew kurulumunun yapılması.

Mac kullananlar için büyük kolaylık sağlayan homebrew Linux kullanıcıları için özellikle birden çok python versionu kullanmak zorunda kalıyorsanız tercih edebilirsiniz bu size büyük kolaylık sağlayacaktır.

Gerekli Paketler
apt update
apt install build-essential zlib1g-dev libncurses5-dev libgdbm-dev libnss3-dev libssl-dev libsqlite3-dev libreadline-dev libffi-dev curl libbz2-dev
apt-get install libmariadbclient-dev
apt-get install libpq-dev
apt install libcurl4-openssl-dev libssl-dev

apt-get install libxdmcp-dev


Normal Kullanıcı ile
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
test -d ~/.linuxbrew && eval "$(~/.linuxbrew/bin/brew shellenv)"


Dosya sonuna eval ile başlayan satırı ekleyiniz.
vim /home/husonet/.bash_rc
eval $(/home/kullanici_adi/.linuxbrew/bin/brew shellenv)