Pythontr

husonet | Tarih: 20.01.2015

Linux Time komutu

Bazen basit Linux komutlarını gözardı edebiliyoruz, Time komutu da kesinlikle bunlardan biri.

Time komutu, bir prosesin işlem zamanını gösteren ve en çok optimizasyon alanında kullanılan komutlardan biridir.


Time komutu çalıştırıldığında 3 adet istatiksel bilgi verir  • Saniye olarak, geçen gerçek zaman
  • Kullanıcı modunda, komut için harcanan CPU saniye sayısı
  • Çekirdek modunda, komut için harcanan CPU saniye sayısı.

Birçok durumda Time fonksiyonunu kullanabilirsiniz örneğin ağ "network" performansınızı ölçmeniz gibi.


time scp deneme_doyasi  huso@192.168.22.104:/home/huso/ornek/dosyalar/
real 0m17.742s
user 0m0.364s
sys 0m0.476s

Yada bir dosyanın içeriğini açarken geçen zamanı görmek isteyebilirsiniz.


time cat deneme_dosyasi

Özetleyecek olursak Time komutu ne işe yarar? Bir zamanlayıcı başlatır ve işleyen komut bittiğinde zamanlayıcı sonlandırır yapılan işlemle ilgili bilgileri çıktı olarak verir. İşlemi kesmek istediğiniz de CTRL + D yi kullanabilirsiniz.