Pythontr

husonet | Tarih: 16.03.2015

Linux zipleme komutu

Linux altında klasörleri zip ile sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyaları açma işlemleri

Windosw ortamında en yaygın kullanılan sıkıştırma programlarından biri de winzip programıdır. Linux için hem zip ve unzip programları mevcuttur. Varsayılan olarak, bu araçlar yüklü değildir yüklemek için aşağıdaki komut satırı komutlarını çalıştırabilirsiniz.


apt-get install zip
apt-get install unzip

Zip komutu, Sıkıştırma dosya ve dizin örnekleri

Sıkıştırılmış formda, arşiv data.zip oluşturur, içinde geçerli tüm dosyaları koyar:


zip data *

Not: Zi komutu ile otomatik olarak uzantısı veya sonek .zip eklenir. Yeni zip dosyasını doğrulamak için ls komutunu kullanın:


(Tüm alt dizinleri dahil) bütün dizin zip komutu ile sıkıştırmak için, aşağıdaki komutu yazın:


zip -r data *

Unzip komutu, Sıkıştırılmış dosya ve dizinleri açma örnekleri

Geçerli dizinde, dosya ve alt dizinleri arşiv resim.zip tüm dosyaları ayıklamak ve unzip komutunu kullanımı için:


unzip  resim.zip

Ayrıca resim.zip dosyasını test edebilirsiniz, arşiv tamam olup olmadığını gösteren cıktı sadece özet mesajı:


unzip -tq resim.zip

resim.zip sıkıştırılmış dosya içinde sadece cv.doc adlı dosyayı ayıklamak için:


unzip resim.zip  cv.doc

/tmp dizine tüm dosyaları ayıklamak için:


unzip resim.zip  -d /tmp

resim.zip tüm dosyaları listelemek için:


unzip -l resim.zip