makaleler / Diğer Konular / Android Drop Drown

Android Drop Drown

10.07.2015 15:17:52

Android Drop Drown seçim örneği

values/strings.xml


	<string name="kan_gurubu">Kan grubu seçiniz</string>
  <string-array name="kan_grubu_dizi">
    <item>AB+</item>
    <item>A+</item>
    <item>B+</item>
    <item>0+</item>
    <item>0-</item>
    <item>B-</item>
    <item>A-</item>
    <item>AB-</item>
  </string-array>

layout/xx.xml


  <Spinner
    android:id="@+id/edtKanGrubu"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:hint="@string/bilgilerim_kan_grubu"
    android:entries="@array/kan_grubu_dizi"
    android:prompt="@string/kan_gurubu" />

Kullanılacak değişkenin tanımlanması


		private Spinner edtKanGrubu;

Program açıldığında blood_type indexini almamız için gerekli atama işlemi


		edtKanGrubu = (Spinner)findViewById(R.id.edtKanGrubu);
		switch(PreferencesDao.getValue(BLOOD_TYPE)){
		case "AB" :blood_type = 0; break;
		case "A+" :blood_type = 1; break;
		case "B+" :blood_type = 2; break;
		case "0+" :blood_type = 3; break;
		case "0-" :blood_type = 4; break;
		case "B-" :blood_type = 5; break;
		case "A-" :blood_type = 6; break;
		case "AB-":blood_type = 7; break;
		}

Db iden gelen kayıt eşleşiyor.


		edtKanGrubu.setSelection(blood_type);

Seçili kaydın değeri alma işlemi


		String kanGrubu = edtKanGrubu.getSelectedItem().toString();
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda