makaleler / Debian / Ubuntu / Pardus / Apache 2.4. authz_core:error

Apache 2.4. authz_core:error

14.08.2017 15:25:59

Apache 2.4 authz_core:error yetkisinin düzenlenme işlemi

Apache 2.4 üzerindeki değişikliklerden birtanesi de authz_core default olarak ayarlı gelmesi bu yetki düzenlemesini Require all granted parametresini ekleyerek aşağıdaki şekilde düzenleyerek geçersiz hale getirerek kullanabiliriz.


Örnek
vim /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
<VirtualHost *:80>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    #ServerName www.example.com

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /home/www/ecela


    <Directory /home/www/ecela/>
        #Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
        Options -Indexes +FollowSymLinks +MultiViews
        AllowOverride all 
        Order allow,deny
        allow from all
        Require all granted       
    </Directory>

    ScriptAlias /cgi-bin/ /usr/lib/cgi-bin/
    <Directory "/usr/lib/cgi-bin">
        AllowOverride None
        Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>  
yazar husonet

Yorumlar

Bu içerik için sizde yorum yapabilirsiniz!
anasayfa | makaleler | haberler | dosyalar | linkler | hakkımızda